ALS Essay Titles and Topics

Below are the most usual essay titles or topics that was given during ALS A&E Test. Many of these were shared by the older batches of ALS Learners who took the A&E exam.

Personal Views Health
 • Ang Kahalagahan ng Kalusugan
 • Ang Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Malusog na Pangangatawan
 • Paano Makakamit ang Wastong Nutrisyon?
 • Paano Makaka-iwas sa Sakit?
 • Ang Masamang Epekto ng Paninigarilyo
 • Paano Mahihinto ang Paninigarilyo?
 • Ang Kahalagahan ng Family Planning
 • Ano ang Kahalagahan ng Pagpaplano ng Pamilya?
 • Ang Epekto ng Bawal na Gamot
 • Ang Masamang Epekto ng Bawal na Gamot
 • Ang Masamang Epekto ng Bawal na Gamot sa Pamayanan
 • Ano ang Epekto ng Iligal na Droga sa Kabataan?
 • Paano Ka Makatutulong sa Pagsugpo ng Bawal na Gamot?
Education Religion
 • Kahalagahan ng Relihiyon
 • Ang Nagagawa ng Relihiyon sa Buhay ng Tao
Culture and Tradition
 • Ang Pasko Para sa Akin
 • Ang Pista sa Aming Nayon
 • Paano Mo Maipapakita ang Pagmamahal sa mga Nakatatanda?
 • Paano Maipapakita o Maipaparamdam ang Paggalang sa Matatanda?
 • Paano Mo Maipapakita ang Pagmamahal sa Iyong Kapwa
 • Ano ang Negatibong Epekto ng Ugaling Filipino Time?
Nature
 • Dahilan ng Pagbaha
 • Ang Solusyon sa Baha
 • Ang Masamang Epekto ng Ilegal Logging
 • Paano Matitigil ang Iligal na Pagtotroso?
 • Ang Epekto ng Pagpuputol ng Puno sa ating Kapaligiran
 • Mga Paghahanda sa Paparating na Kalamidad
 • Ang Pagbangon Mula sa Kalamidad
 • Ano ang Climate Change?
 • Dahilan ng Climate Change
 • Paano Maiiwasan ang Climate Change?
 • Paano Mababawasan ang Epekto ng Climate Change?
 • Epekto ng Climate Change
Human Rights and Law
 • Ano ang Karapatang Pantao?
 • Ang Aking mga Karapatan Bilang Isang Tao
 • Ang Kahalagahan ng Pagkakaroon ng Batas
 • Ang Kahalagahan ng Pagsunod sa Batas Trapiko
Economy Social Issues Politics
 • Solusyon sa Pork Barrel
 • Pagbabagong Ninanais sa ating Pamahalaan
 • Ang Tungkulin ng Pamahalaan sa Lipunan
 • Ang Responsibilidad ng Pamahalaan sa Lipunan
 • Mga Katangiang Hinahanap Ko sa Isang Pinuno
Patriotism Modern Techonology Miscellaneous

7 comments: